Loket je městská památková rezervace s mnoha historickými domy. Jeden z nejcennějších je čp. 69 založený na terasovitých zářezech nedaleko hradu. Dům je typickým představitelem loketské městské zástavby. V zajímavém interiéru najdeme historické fresky, přenesené ze zbořeného zámku v Kostelní Bříze. V současné době budova slouží jako pokladna hradu s prodejem suvenýrů.
X