Goethova terasa se nachází v areálu hotelu Bílý kůň jehož historie spadá do 16. století. Posezení s krytým altánem nabízí úchvatný výhled na řeku Ohři a Kozí hřbety. Na této terase se odehrál památný oběd J.W.Goetha s Ulrikou von Levetzow.
X