Mohutný kamenný gotický hrad s výraznou věží byl založen pravděpodobně ve 3. čtvrtině 12. století jako obranný opěrný bod. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1234. O rozvoj hradu se zasloužili především jeho majitelé z rodu Přemyslovců a Lucemburků. I když zde byl pozdější císař Karel IV. Jako malý chlapec vězněn, hrad patřil mezi jeho oblíbené. Během své dlouhé historie se zdejší stěny staly svědky mnoha státnických jednání, utrpení i změn osudů lidí. Dnešní charakter získal hrad při výrazné přestavbě koncem 14. století. Ve druhé polovině 16. století získalo hrad město Loket, v jehož držení je s malými přestávkami dodnes. Počátkem 19. století zde byla zřízena věznice, která prakticky fungovala aždo roku 1949. Dnes je hrad celoročně otevřený s nabídkou velmi zajímavých expozic. Najdete zde stálou výstavu porcelánu z okolních manufaktur, expozici útrpného práva v praxi a dalších zajímavostí. Během roku se zde odehrává mnoho kulturních akcí. Hrad mimo expozice a historickou architekturu nabídne díky bájím a pověstem s ním spojeným také mnoho tajemství a záhad.
X