Loket byl v historii pevnostní město. Městské hradby vznikly jako ochrana předhradí hradu snad počátkem 13. století. Jediná přístupová brána tzv. „Dolní brána“ byla ve východní části. Dalším, daleko menším průchodem jen pro místní, byla Robičská věž. Hradby byly několikrát přestavovány a rozšiřovány s ohledem na vývoj zbraní. Během třicetileté války doplnili opevnění bastióny a roku 1663 bylo město vyhlášeno zemskou pevností. Rekonstruované části hradeb dávají představu o starém fortifikačním systému města.
X