Správa města sídlí, stejně jako před staletími, stále ve stejné historické barokní stavbě na náměstí, a to již od konce 17. století (vybudováno v letech 1682-1696). S podloubím a vysunutou věží dominuje jižní části náměstí. Uvnitř jsou zachovány původní klenby a další cenné architektonické prvky. Zadní část objektu kdysi sloužila jako městské vězení.
X