Monumentální trojičný sloup z počátku 18.století je středobodem loketského náměstí. Předpokládá se, že byl postaven jako poděkováním za ochránění města před poslední morovou epidemií v Čechách, jenž proběhla v letech 1713-1714. Půdorys sloupu má motiv trojúhelníku symbolizujícího křesťanskou trojjedinost, vrchol pak patří svaté trojici. Římsa dolního patra sloupu je osazena sochami sv. Floriána, ochránce před požáry, sv. Jana Ktřitele, ochránce špitálníků a sv. Václava, zemského patrona. Nad půlválcovým útvarem na čelní straně stojí socha Panny Marie Immaculaty. Na zbývajících stranách jsou sochy sv. Šebestiána, patrona moru a sv.Jana Nepomuckého, patrona proti povodni. Níže jsou umístěni tři archandělé sv. Michael, Gabriel a Rafael. Na bocích můžeme také číst texty z modliteb, které se ke světcům váží a chronogram data vzniku.
X