Torzo původního barokního kamenného obloukového mostu. Na parapetní zdi nad těmito kamennými zbytky je socha sv. Jana Nepomuckého, jednoho z patronů Čech.
X