Altán byl vybudován k očekávané návštěvě císaře Františka I. v roce 1812. Nedaleko na skále je pamětní deska básníka T. Körnera. Překrásný výhled na severozápadní část města.
X