Zbytky základů připomínají místo kde stával kostel sv. Jana Křtitele. Na místě kostela z 13. století byl nejprve vybudován v r.1511 nový kostel, který byl v roce 1853 nahrazen novorenesančním, který byl zbořen v roce 1973.
X